Scam là gì?

Scam là một từ tiếng Anh, có nghĩa là “mưu đồ bất lương”. Chúng ta có thể hiểu nó đơn giản là một hành động lừa đảo người khác đáng bị lên án và bài trừ, các hình thức Scam tồn tại mọi ngóc ngách trong cuộc sống và cả ở trên mạng. Lấy ví dụ cái con bạn thích nó thấy bạn ăn kem nó xin cắn 1 miếng, cuối cùng bạn nhận ra 1 miếng của nó hết gần cả cái kem. Ví dụ tiếp theo, tôi chuyển cho anh B 20k thẻ Viettel để đổi lấy một bài viết chuẩn SEO, sau thời gian hẹn bàn giao tôi chẳng thấy bài viết ở đâu, thẻ điện thoại thì đã bị 1 SĐT sử dụng, gọi điện cho anh B thì thuê bao. Dường như anh B đã lặn đi đâu đó mà không cần bình dưỡng khí với cái thẻ 20k của tôi, tôi biết mình đã bị Scam và không thể làm gì được để lấy lại tiền của mình, do anh B là người tôi chỉ quen qua mạng.

All right. Well, take care yourself. I guess that’s what you’re best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt it was in the presence of my old master. I have traced the Rebel spies to her.

Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

The plans you refer to will soon be back in our hands. The plans you refer to will soon be back in our hands. Leave that to me. Send a distress signal, and inform the Senate that all on board were killed. Red Five standing by.

I find your lack of faith disturbing. A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. Hey, Luke! May the Force be with you. Red Five standing by. Red Five standing by. Your eyes can deceive you. Don’t trust them.

Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. I find your lack of faith disturbing. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. As you wish.

Thanks for looking at our theme

I need your help, Luke. She needs your help. I’m getting too old for this sort of thing. Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? As you wish. Escape is not his plan. I must face him, alone. You mean it controls your actions?

Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. The plans you refer to will soon be back in our hands. Ye-ha! The plans you refer to will soon be back in our hands.

A morning without coffee is like sleep.

Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. I find your lack of faith disturbing.

The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. As you wish.

Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. The plans you refer to will soon be back in our hands. Ye-ha! The plans you refer to will soon be back in our hands.

The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. In my experience, there is no such thing as luck. Red Five standing by.

A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him.

I need your help, Luke. She needs your help. I’m getting too old for this sort of thing. Red Five standing by. Don’t be too proud of this technological terror you’ve constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. The plans you refer to will soon be back in our hands. The plans you refer to will soon be back in our hands.

All right. Well, take care of yourself, Han. I guess that’s what you’re best at, ain’t it? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. I have traced the Rebel spies to her.

Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. I call it luck.

The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. In my experience, there is no such thing as luck. Red Five standing by.

You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away! Red Five standing by. All right. Well, take care of yourself, Han. I guess that’s what you’re best at, ain’t it? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.

Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Hey, Luke! May the Force be with you. I find your lack of faith disturbing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *