URL là gì?

URL là gì?

URL là viết tắt của “Uniform Resource Locator” được sử dụng để tham chiếu tới tài nguyên trên mạng Internet.URL tạo nên khả năng siêu liên kết cho các website. Mỗi tài nguyên khác nhau lưu trữ trên Internet được gán bằng một địa chỉ chính xác, địa chỉ đó chính là URL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *