Khắc phục lỗi tự động redirect sang trang web khác khi bật Redis Object Cache

Chỉ cần chèn thêm dòng sau vào file wpconfig.php và thay thành tên miền của bạn.

define(‘WP_CACHE_KEY_SALT’, ‘lengochoa.com’);

Bookmark and Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *